VIVAMED - oddelenie nukleárnej medicíny

  • Vivamed - oddelenie nukleárnej medicíny
.

Vážení a milí klienti,
 
vzhľadom na modernizáciu nášho pracoviska, kvôli nákupu novej techniky budú v priebehu septembra 2021 na našom oddelení nukleárnej medicíny prebiehať stavebno inštalačné práce. Z tohto dôvodu bude naše pracovisko od 6.9.2021 - 30.9.2021 uzavreté.
 
Poprosíme o trpezlivosť a zhovievavosť. Urobíme všetko pre to, aby ste čo najskôr mohli byť vyšetrení novom kvalitnejšom zariadení.
 
Záujemcovia so žiadankou na vyšetrenie od svojho odborného lekára nech svoje žiadanky zasielajú poštou na adresu:
Vivamed s.r.o., Hollého 14, 080 01 Prešov, mailom na adresu vivamed@vivamed.sk, osobne do schránky pri hlavnom vstupe do budovy na Hollého 14. Na žiadanku vždy vyznačiť, alebo napísať Vaše telefónne číslo na ktoré Vás budeme kontaktovať.
 
Vopred ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.
 
Kolektív oddelenia nukleárnej medicíny.

Vitajte

Pracovisko nukleárnej medicíny sa nachádza v areáli Fakultnej nemocnice J.A. Reimana, Hollého 14, Prešov.

In vivo - ide o využitie minimálne zaťažujúcich neinvazívnych vyšetrovacích metód medicínskeho zobrazovania umožňujúcich získavať informácie na základe distribúcie podaného rádiofarmaka v organizme. Poskytnuté informácie vypovedajú o funkcii a morfológii orgánov, o patologických ložiskách a metabolizme.Novinky

Seminár o diagnostike v nukleárnej medicíne

Štandardné diagnostické postupy v nukleárnej medicíne bola téma seminára, ktorý spoločnosť Vivamed s.r.o. usporiadala  25.06.2019 pre lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov FNsP v Prešove.

Čítať ďalej…